Performanță prin educație practică

“Performanță prin educație practică” POCU /626/6/13/132913 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

Obiectivul general al proiectului:  

Creşterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de  studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică  organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi  domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin  86 studenţi sau absolvenţi.

 

Obiectivul specific: 

Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar  universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la  activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe  sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de  specializare inteligentă conform SNCDI

 

REZULTATE PROPUSE:

  • – 245 studenţi care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, din care: 25 studenţi  aparţinând minorităţii roma sau studenţi din mediul rural;
  • – 177 studenţi care dobândesc o calificare la încetarea calităţii de participant;
  • – 30 studenţi care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant;  – 86 studenţi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de participant.

 

Parteneriat

P1 – CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BRAȘOV 

P2 – CONFEDERAȚIA NAȚIONALĂ PENTRU ANTREPRENORIAT FEMININ – CONAF 

Regiunea de implementare: Regiunea Centru

Perioada de implementare a proiectului: 01.10.2020 – 30.01.2023