„Performanță prin educație practică”, temelia tinerilor absolvenți pentru construirea unei cariere!

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Performanță prin educație practică

Contract: POCU/626/6/13/132913

„Performanță prin educație practică”, temelia tinerilor absolvenți pentru construirea unei cariere!

 

Proiectul Performanță prin educație practică se apropie cu pași repezi de final. Și, cum toamna se numără bobocii, am observat, am analizat și am tras concluzii.

Ce a însemnat, în ansamblu, stagiul de practică în cadrul proiectului? Pentru studenți, a reprezentat, de cele mai multe ori, prima șansă de a intra în contact cu un angajator, cu mediul de lucru, de a cunoaște cultura organizațională a unei companii, de a se acomoda cu sarcinile pe care le presupune un job într-un anumit domeniu. Din perspectiva angajatorului, a tutorilor stagiilor de practică,  practica s-a dovedit a fi o metodă eficientă de cunoaștere, de recrutare, cât și o modalitate prin care angajatorii află care sunt cerințele și așteptările noilor generații, practica fiind de multe ori, soluția pentru identificarea de noi talente pentru întregirea echipei.

Totodată, practica a ajutat la dezvoltarea abilităților și la îmbunătățirea performanțelor studenților într-un anumit domeniu, la creșterea gradului de înțelegere și de reținere a informațiilor.  Astfel, conform analizei feedback-ului tutorilor, studenții au dobaândit noi cunoștințe practice, au învațat cum să aplice noțiunile acumulate pe parcursul anilor de studiu și să le integreze într-un mediu de lucru potrivit specializării.  Dezvoltând încrederea studenților în propria persoană, practica îi pregătește pe aceștia pentru activitatea reală dintr-o companie. De asemenea, odată cu acumularea experienței practice, studenții devin mai responsabili și mai adaptați cerințelor pe care le impune un loc de muncă.

Proiectul Performanță prin educație practică, aduce și un alt avantaj ce se transformă într-un real beneficiu pentru tinerii absolvenți și anume îmbogățirea CV-ului. Viziunea despre domeniul lor de pregătire devine din ce în ce mai clară, iar perspectiva angajatorului de a angaja devine mai simplificată, prin cunoașterea posibilului viitor angajat.

De asemenea, efectuarea stagiilor de practică în cadrul firmelor oferă un real sprijin pentru tranziția tinerilor absolvenți de la educație la piața muncii.

Fiecare activitate oferă oportunitatea de a învăța și de a-și demonstra abilitățile, care sigur nu vor rămâne neobservate de către tutorele de practică. Relaționarea cu angajații,  oferă un feedback real asupra așteptărilor posibililor angajați, îi ajută să experimenteze o viziune nouă și să obțină o evaluare clară a potențialului acestora.

În concluzie, îmbinarea învățământului cu un stagiu de practică asigură o temelie solidă pe care un tânăr absolvent poate construi o carieră!

***

Obiectivul general al proiectului ”Performaţă prin educaţie practică” este creşterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin 86 studenţi sau absolvenţi.

Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

 

 

Alexandra Grancea

Expert stakeholder engagement și stagii de practică

No Comments

Post A Comment