Beneficii

CONFEDERAŢIA NATIONALĂ PENTRU ANTREPRENORIAT FEMININ

Serviciile derulate de CONAF în beneficiul membrilor săi sunt următoarele:

1. Asigurarea de informaţii privind:

  • Surse de finanţare, programe în curs de derulare, alternative de finanţare, etc.;
  • Etape de pregătire în vederea obţinerii de finanţări;
  • Centre şi organizaţii de consultanţă accesibile pe întreg teritoriul ţării;
  • Oportunităţi de afaceri în ţară şi străinătate;
  • Organizarea de târguri şi expoziţii cu caracter naţional şi internaţional;
  • Organizarea de misiuni economice în străinătate;
  • Etape în vederea obtinerii certificatelor internaţionale de calitate şi instituţiile abilitate;
  • Legislaţia în vigoare cu impact asupra sectorului de antreprenoriat, cu modificările survenite precum şi legislaţia comunitară relevantă;
  • Modalităţi de accesare a rezultatelor cercetării şi posibilităţi de finanţare a activităţilor inovative.

2. Asigurarea reprezentării intereselor antreprenorilor prin promovarea de iniţiative şi modificări legislative în colaborare cu ministerele specifice şi prin sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica antreprenoriatului;
3. Acordarea de asistenţă şi consultanţă antreprenorilor în domeniile: economic, managerial, social, tehnic, financiar, juridic, programe de finanţare şi în alte domenii;
4. Cooperarea internationala cu alte entitati internationale in vederea promovarii antreprenoriatului feminin

Târguri / Expoziții naționale și internaționale

Târgurile şi expoziţiile naţionale şi internaţionale reprezintă o sursă importantă de obţinere de informaţii cu privire la concurenţă şi trendurile de pe piaţa în care îşi desfăşoară activitatea, fiind considerate tehnici foarte bune de vânzare şi marketing. Acestea generează premisele pentru creşterea vânzărilor, numărului de comenzi, lansarea de noi produse, crearea unei baze de date cu contacte utile, promovarea societăţii comerciale şi a produselor acesteia.

Promovare Internațională

Târgurile şi expoziţiile naţionale şi internaţionale reprezintă o sursă importantă de obţinere de informaţii cu privire la concurenţă şi trendurile de pe piaţa în care îşi desfăşoară activitatea, fiind considerate tehnici foarte bune de vânzare şi marketing. Acestea generează premisele pentru creşterea vânzărilor, numărului de comenzi, lansarea de noi produse, crearea unei baze de date cu contacte utile, promovarea societăţii comerciale şi a produselor acesteia.