SurprisING

PROIECT SURPRISING - "STAGII UNIFICATE DE PRACTICA PENTRU STUDENTII DIN INGINERIE, SURPRISING"

Înscrierea în proiectul „Stagii unificate de practica pentru studentii din inginerie, SurprisING” se face completând formularul de mai jos. Companiile care se înscriu în acest program vor putea aloca un mentor sau mai mulți, în funcție de numărul de stagiari (maxim 5) pe care și-l pot asuma. Condiția care trebuie îndeplinită este ca firma dvs să facă parte din oricare dintre domeniile SNCDI: bioeconomie, tehnologia informațiilor și a comunicațiilor, spațiu și securitate, energie, mediu și schimbări climatice, eco-nanotehnologii și materiale avansate, sănătate.

 

Persoanele pe care le puteți primi în practică sunt studenți din cadrul universității ”Dunărea de Jos” din Galați, la facultățile:
• Facultatea de Știința și Ingineria Alimentelor
• Facultatea de Automatică, Calculatoare, Inginerie Electrică și Electronică
• Facultatea de Inginerie și Agronomie din Brăila
• Facultatea de Inginerie
• Facultatea de arhitectură navală

 

*Obiectivul general al proiectului ”Stagii unificate de practică pentru studenții din inginerie, SurprisING” este creșterea oportunităților de inserție pe piața muncii și a relevanței pregătirii practice pentru 245 de studenți și masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră și stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserția pe piața muncii a cel puțin 86 studenți sau absolvenți.
Dacă doriți mai multe detalii, ne puteți scrie la adresa: surprising@conaf.ro

Nu pot poti alege mai multe Domenii!