CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE PROIECT – SurprisING

CONFERINȚA DE ÎNCHIDERE PROIECT

Stagii unificate de practică pentru studenții din inginerie, SurprisING

Vă invităm alături de noi la conferința de închidere a proiectului SurprisING, pentru a concluziona asupra obiectivelor îndeplinite și a direcțiilor identificate prin colaborarea dintre mediul universitar și cel antreprenorial.

UNIVERSITATEA DUNĂREA DE JOS, CLĂDIREA RECTORATULUI, SALA SENATULUI

STRADA DOMNEASCĂ NR. 47, GALATI

Date despre proiect:

Proiectul este cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6. „Educație și Competențe”, Obiectiv specific 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/cercetare/inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Echipa de elaborare a proiectului a fost coordonată de doamna Rodica Lupu, membru al Boardului CONAF, fondatorul companiei de consultanță în inovare și finanțare, Loop Operations. În cei 13 ani de afaceri europene în administraţia centrală și în proiecte internaționale, doamna Rodica Lupu este responsabilă de atragerea a peste 80 de milioane de euro din fonduri nerambursabile pentru clienţi şi parteneri, dar și de inițierea și derularea unor proiecte cu impact național sau regional.

„Pactul pentru Muncă” reprezintă o inițiativă demarată în anul 2019 de către Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) împreună cu Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG).

No Comments

Post A Comment