Performanța prin educație practică, o misiune asumată de antreprenori pentru viitorii absolvenți angajați

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Performanță prin educație practică

Contract: POCU/626/6/13/132913

 

 

Performanța prin educație practică, o misiune asumată de antreprenori pentru viitorii absolvenți angajați

 

La Brașov, proiectul Performanță prin educație practică, implementat de Camera de Comerț și Industrie,  lider de proiect, și Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin, în parteneriat cu agenții economici brașoveni, cu Universitatea Transilvania din Brașov și cu Universitatea Spiru Haret din Brașov a adus la masa dialogului studenți, alături de profesori și de antreprenori, antrenând astfel concluziile legate de nevoile si ofertele din piața muncii.

Proiectul și-a propus să consilieze și să pregătesacă pentru formare profesională, respectiv angajare viitorii absolvenți ce au constituit grupul țintă în acest proiect. Aceștia au beneficiat de consiliere, au participat la discuții legate de aspectele care reglementează noua dimensiune a pieței de muncă, pe de-o parte, dar, în cadrul efectuării stagiilor de practică alături de tutori,  au dobândit cunoștințele, aptitudinile și competențele necesare pentru a prospera pe piața muncii și în societatea în evoluție, pentru a gestiona redresarea și tranziția echitabilă către o economie stabilă dar dinamică, în perioade de schimbare demografică și pe parcursul predictibilității ciclurilor economice.

Proiectul a favorizat  incluziunea și egalitatea de șanse și a contribuit la realizarea rezilienței, a echității sociale și a prosperității pentru toți și a contribuit la creșterea capacității de adaptare la schimbările de pe piața muncii, oferind  o combinație echilibrată de competențe care răspunde rapid la evoluția cererii de pe piața forței de muncă, performarea la locul de muncă fiind abordarea eficientă pentru a asigura relevanța pentru contribuția în piața muncii. Educația nu este o pregătire pentru viață, ci viața însăși.Confucius a spus: „Dacă vrei să-ți faci planuri pentru un an, plantează orez; dacă vrei să-ți faci planuri pentru zece ani, plantează copaci,iar dacă vrei să-ți faci planuri pentru o sută de ani, educă-i pe copii.”

 

Performanță prin educație practică  devine astfel un  proiect cu un rol important în infuențarea mediului antreprenorial în ceea ce privește educarea și angajarea tinerilor absolvenți. Devine chiar instrumentul de formare și de pregătire a forței de muncă cu potențial de creștere și dezvoltare în spiritul propriu organizației. La modul practic, studenții, dar și angajatorii pot experimenta o schimbare de percepție, de atitudine, și mai ales de claritate asupra raportului cerere și ofertă.

Performanță prin educație practică este parte din stilul de viață al noilor generații, datoria agenților economici, viitori angajatori fiind misiunea asumată de a instrui tinerii absolvenți, viitori angajați, pentru cerințele adaptate la realitatea din piața muncii.

 

 

Obiectivul general al proiectului:  

Creşterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de  studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică  organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi  domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin  86 studenţi sau absolvenţi.

Obiectivul specific: 

Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar  universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la  activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe  sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de  specializare inteligentă conform SNCDI

REZULTATE PROPUSE: 

– 245 studenţi care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, din care: 25 studenţi  aparţinând minorităţii roma sau studenţi din mediul rural;

– 177 studenţi care dobândesc o calificare la încetarea calităţii de participant;

– 30 studenţi care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant;  – 86 studenţi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de participant.

 

No Comments

Post A Comment