Concurs “Performanță prin educație practică” – etapa a II-a

Performanță prin educație practică

(POCU/626/6/13/132913)

Proiect cofinanțat din FSE prin ProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Performanță prin educație practică

Contract: POCU/626/6/13/132913

Art. 1- Organizare și desfășurare

 

 

 

 

Concurs “Performanță prin educație practică” – etapa a II-a

 

Pentru studenții ambițioși, beneficiari ai Proiectului Performanță prin educație practică, luna iulie aduce recunoaștere și apreciere !

Aflat la cea de-a doua etapă, concursul va aduce premii substanțiale pentru studenții a căror perioadă a stagiilor de practica a fost cuprinsă între 1 octombrie 2022 – 14 iulie 2023.

Camera de Comert si Industrie Brasov, lider de proiect, si  CONAF – Confederatia Națională pentru Antreprenoriat Feminin din România, Partener,  anunță lansarea etapei a doua a concursului  pentru luna iulie. Concursul are în vedere  implicarea, creativitatea si inovarea din cadrul stagiilor de practică, prin recunoasterea și încurajarea aptitudinilor și a competențelor tinerilor înscriși în programul de consiliere și performare prin educație practică în cadrul firmelor partener ce și-au desemnat tutorii care să îi ajute și să îi inspire pe studenti în adaptarea și formarea la locul de muncă.

Numărul premiilor oferite se va face raportat la numărului studenților care au urmat stagiile de practică în cadrul proiectului, în fiecare an universitar.

Valoarea totală a premiilor este de 117.500 lei, reprezentând 25 de premii a 4700 lei brut fiecare.

Jurizarea candidaților și alegerea câștigătorilor vor fi facute de reprezentanți ai liderului de proiect, ai partenerului de proiect și ai tutorilor.

Premiile, acordate în două etape,  după finalizarea stagiilor de practică aferente anului universitar 2021-2022, respectiv 2022-2023, vor fi distribuite în momentul aprobării plăților de către autoritatea de management. Pentru prima etapă au fost acordate deja 12 premii în valoare de 56.400 lei.  Astfel, pentru cea de-a doua etapă de concurs vor fi evaluate stagiile de practică efectuate de 115 studenți și va fi alocat un numar de 13 p𝐫𝐞𝐦𝐢𝐢 î𝐧 𝐯𝐚𝐥𝐨𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞 61.1𝟎𝟎 𝐥𝐞𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮  𝐬𝐭𝐮𝐝𝐞𝐧ț𝐢i 𝐚𝐦𝐛𝐢𝐭𝐢𝐨𝐬𝐢 𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐮 𝐞𝐟𝐞𝐜𝐭𝐮𝐚𝐭 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐢𝐢 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜ă î𝐧 𝐜𝐚𝐝𝐫𝐮𝐥 𝐏𝐫𝐨𝐢𝐞𝐜𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐏𝐞𝐫𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐧ță 𝐩𝐫𝐢𝐧 𝐄𝐝𝐮𝐜𝐚ț𝐢𝐞 𝐏𝐫𝐚𝐜𝐭𝐢𝐜ă î𝐧 𝐚𝐧𝐮𝐥 𝐮𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐚𝐫 𝟐𝟎𝟐2-𝟐𝟎𝟐3.

În perioada 24 -26 iulie va avea loc validarea dosarelor, urmând ca selecția câștigătorilor să aibă loc în data de 27 iulie 2023. Detaliile concursului  se vor găsi publicate pe site-ul Beneficiarului și al Partenerului de proiect, urmând ca rezultatele concursului să  fie publicate în data de 28 iulie.

No Comments

Post A Comment