Implicarea activă a antreprenorilor în formarea studenților -baza pentru noua hartă a pieței muncii

Implicarea activă a antreprenorilor în formarea studenților  -baza pentru noua hartă a pieței muncii

 

Proiectul PERFORMANȚĂ PRIN EDUCAȚIE PRACTICĂ a  lansat o serie de provocări  pentru ca formarea profesională și antreprenorială, la nivelul studenților din regiunea centru să se concretizeze ca unul dintre factorii-cheie de dezvoltare unei piețe de muncă durabilă şi de redresare economică. Printre prioritățile proiectului se numără câteva aspecte importante: evidenţierea şi sensibilizarea cu privire la importanţa formării profesionale și educaţiei antreprenoriale în stimularea creşterii economice; consolidarea cunoştinţelor existente şi a bunelor practici în companie, oferirea de recomandări către cei implicaţi în direcţia dezvoltării.

În consecinţă, studenții și antreprenorii trebuie să investească în dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi inovatoare pentru a contribui la o integrare și dezvoltare econonomică durabilă, pentru a crea locuri de muncă, a genera o nouă creştere economică şi a spori bunăstarea socială. România are nevoie să-şi pregătească generaţiile viitoare cu competenţele adecvate pentru noile strategii de dezvoltare. Proiectul pune accentul pe educaţie și formare de competenţe în implementarea acesteia urmărindu-se cu precădere rezultatele calitative şi măsurile cantitative.

Astfel, în cadrul proiectului Performanță prin educație practică, mentorii cu experienţă în domeniul antreprenorial sunt încurajaţi şi instruiţi pentru a forma noile generații de profesioniști. Catalizarea parteneriatelor între părţile implicate este o responsabilitate asumată de Confederația pentru Antreprenoriat Feminin din România în calitate de Partener și de către Camera de Comerț și Industrie Brașov, Beneficiarul proiectului.

Proiectul evidențiază faptul că educaţia ar trebui să se afle într-o mai mare legătură cu practica, pentru a se asigura că viitoarele aptitudini corespund viitoarelor locuri de muncă. Mediul academic este încurajat pentru a ajunge la comunitatea de afaceri  pentru a integra aceste aptitudini, iar studenţilor trebuie să li se acorde oportunitatea de a experimenta şi practica educaţia antreprenorială. Pentru încurajarea tinerilor în direcţia urmării potenţialului lor, se impune creşterea conştientizării şi accesului la modele şi poveşti de succes prin intermediul experților ce fac parte din proiect.

Proiectul „Performanță prin educație practică” inițiat de Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, reprezintă o formă de a le oferi tinerilor absolvanți  inspirație și motivație pentru formarea profesională și are în vedere identificarea și adaptarea studenților la o piață a muncii dinamică, flexibilă și inclusivă, ținând cont de cerințele antreprenorilor.

Obiectivul general al proiectului ”Performaţă prin educaţie practică” este creşterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin 86 studenţi sau absolvenţi

 

 

Expert:

Alexandrina Ghiorghita Grancea

Semnătură:

 

Verificat,

Alina Paul – Coordonator

 

Vizat,

Viorica Pușcaș – Coordonator Partener

No Comments

Post A Comment