Studenții și oportunitatea performanței prin educație practică

Studenții și oportunitatea performanței prin educație practică

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe
Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: Performanță prin educație practică
Contract: POCU/626/6/13/132913

ARTICOL OCTOMBRIE 2022

Studenții și oportunitatea performanței prin educație practică

Proiectul Performanță prin educație practică atrage noi studenti catre oportunitatea de a-si insusi experientele practice prin performare în cadrul companiilor Partener. Așa cum este dovedit de prima fază de implementare, învățarea prin experiență este o metodă de educare prin experiență directă. Învățarea experiențială aduce studentului o implicare activă, interactivă și colaborativă.

Prin acest proiect, studenții pot pune întrebări, pot investiga și experimenta chiar la locul rezolvă probleme, își dezvoltă creativitatea și inteligența multiperspectivă.
Activitățile educație și formare prin practică experiențială dezvoltă astfel gândirea critică, gândirea multiperspectivă, creativitatea și inteligența multiplă, implicând studenții cu adevărat în identificarea și in rezolvarea problemelor, în crearea oportunităților de dezbateri și în luarea deciziilor în contexte specifice.

Prin intermediul efectuarii stagiilor de practică experiențiale în cadrul proiectului, cunoașterea este creată prin transformarea experienței, proces de formare profesională pentru tinerii absolvenți se focusează pe patru elemente principale care funcționează într-un ciclu continuu, și anume: experiență concretă, observarea, construirea ideilor și soluțiilor legate de experiența concretă – constă în plasarea învățării într-o etapă practică care va genera acțiuni viitoare îmbunătățite și implicarea și urmărirea ideilor și soluțiilor găsite în etapele anterioare, ceea ce duce la o nouă experiență care va continua cu posibilitatea unei angajări, conform programului de pregătire.

Prima etapă de implementare a evidențiat faptul că procesele de învățare și asimilare a informației sunt mai eficiente atunci când pornesc de la experiențe practice, fapt ce duce la interrelaționarea teoriei cu practica, studenții fiind încurajați să își dezvolte propriile abilități și competențe care pot fi transpuse în viața reală.

Proiectul Performanță prin educație practică demonstrează un impact deosebit asupra raportului necesitate si ofertă în piața muncii, practica experiențială fiind faptul ce duce la dezvoltarea abilităților prin transmiterea informațiilor si formarea deprinderilor profesionale prin intermediul mentorilor desemnați de firmele Partener.

Prin promovarea unor astfel de proiecte, studentii inteleg ca cel mai bun mod de a verifica daca o profesie li se potriveste este sa o incerce. Mai mult, efectuarea stagiului de practica prin performanta in cadrul unei companii este cea mai buna varianta de a incerca profesia, cu benefiicii reale la finalul unui stagiu de practica. Studentii care deja fac parte din proiect au descris ca bonus doza de realitate care vine la pachet odata cu inscrierea. Riscul de a-si contura o imagine distorsionata dispare, fiind evitat riscul unei destabilizari in planul orientarii profesionale.

Inca de la deschiderea anului universitar 2022-2023, expertii in derularea stagiilor de practica au reluat activitatea de informare si promovare in randul studentilor brașoveni. Studentii au demonstrat, prin numarul mare de inscrieri un interes real pentru acest avantaj numit perspectiva angajatorului.
Expertii au promovat de asemenea facilitatile care apar pe parcursul proiectului, prin participare, implicare si posibilitatea recompenselor materiale prin oferirea unor premii substantiale celor mai buni studenti, precum si oportunitatile unui networking de calitate care, cu siguranta ii scoate din zona de confort, timpul investit in stagiu de practica prin Performanta prin educatie practica contribuind in mod real la dezvoltarea tinerilor absolventi.
28.10.2022

Întocmit,
Grancea Alexandrina Ghiorghita – CONAF
Expert junior parteneriate și stakeholder engagement

 

Verificat,
Alina Paul – Coordonator

Vizat,
Viorica Pușcaș – Coordonator Partener

 

 

 

No Comments

Post A Comment