Promovarea Performanței prin educație practică – incluziune și adaptabilitate în piața muncii

 Promovarea Performanței prin educație practică – incluziune și adaptabilitate în piața muncii

 

Proiectul „Performanță prin educație practică” inițiat de Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, reprezintă o formă de a le oferi tinerilor absolvanți  inspirație și motivație pentru formarea profesională.

Procesul de informare din cadrul „Proiectului de performanță prin educație practică” continuă să fie concentrat pe informarea grupurilor țintă și chestionarea acestora cu privire la provocările și soluțiile identificate în cadrul procesului de realizare a practicii. Acțiunile s-au axat pe creșterea implicării, participarea activă a grupurilor țintă fiind un factor cheie  în identificarea partenerilor ce au desemnat mentori pentru formarea profesională pe parcursul derulării proiectului.

 

Unul dintre obiectivele promovării strategiei și comunicării cu beneficiarii proiectului este stimularea participării părților interesate în cadrul etapei finale a implementării, în vederea realizării unei analize de feedback edificatoare în procesul de integrare a forței de muncă pe piața muncii.

 

Activitatea a vizat de asemenea organizarea unei ample acțiuni de promovare a performanței  prin educație practică, nu doar în rândul comunității antreprenoriale, ci și a universotăților participante în proiect, Universitatea Transilvania din Brașov și Universitatea Spiru Haret din Brașov.

 

Proiectul are în vedere identificarea și adaptarea studenților la o piață a muncii dinamică, flexibilă și inclusivă, ținând cont de cerințele antreprenorilor.

 

Obiectivul general al proiectului ”Performaţă prin educaţie practică” este creşterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin 86 studenţi sau absolvenţi

 

 

Expert:

Alexandrina Ghiorghita Grancea

Semnătură:

 

Verificat,

Alina Paul – Coordonator

 

Vizat,

Viorica Pușcaș – Coordonator Partener

No Comments

Post A Comment