Proiectul Performanță prin Educatie Practică continuă cu succes la Brașov!

Proiectul Performanță prin Educatie Practică continuă cu succes la Brașov!
Performanță prin educație practică
(POCU/626/6/13/132913)
Proiect cofinanțat din FSE prin ProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe
Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: Performanță prin educație practică
Contract: POCU/626/6/13/132913

COMUNICAT

 Proiectul Performanță prin Educatie Practică continuă cu succes la Brașov!

Proiectul inițiat de Camera de Comerț și Industrie Brașov și Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin din România continuă să deruleze întâlnirile de informare și machmaking, în cadrul Proiectului Performanță prin Educație Practică, POCU/626/6/13/132913, proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, având Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Informarea angajatorilor interesați în acest sens presupune derularea unor activități de comunicare și promovare,  în scopul conștientizării și creșterii gradului de interes pentru implicarea în formarea profesională a studenților.

Astfel, în data de 22 februarie 2022, la Brasov, a avut loc cel de-al 5-lea eveniment din activitatea  de informare și machmaking din cadrul proiectului Performanță prin Educatie Practică, proiect derulat  de Camera de Comert și Industrie Brașov și CONAF Romania.

Proiectul subliniază nevoia de consiliere și educare a carierei identificate în rândul studenților, consilierea fiind individuala si de grup, experienta reala pe care o ofera acest proiect pentru studenti fiind una de ordin practic, angajatul fiind la curent cu  nevoile reale ale studentilor.  Agenda întâlnirilor demarate până la acest moment  a cuprins mai multe secțiuni în care s-au prezentat detaliile proiectului, momentul dezbaterilor și, desigur, analiza concluziilor, precum și rezentarea oportunităților oferite de proiect, relevanța parteneriatelor între mediul universitar și antreprenorial, nevoile de formare identificate în piața muncii.

Întalnirea din mediul ONLINE a dezvoltat un networking constructiv, tutorii implicati exprimându-și părerea fermă despre nevoia de implementare a acestei inițiative.

La eveniment au participat reprezentanti ai Camerei de Comerț și Industrie Brașov,  Dna Daniela Giol – managerul de proiect,  si reprezentanti din partea CONAF, Cristina Chiriac, Președinte CONAF  România – Coordonator Partener,  iar in panelul speakerilor invitați au fost prezenți reprezentanți ai mediului academic și angajatori interesați de acest proiect.

Evenimentul a fost moderat de Alexandra Grancea, PR CONAF Brasov.

***

Evenimentul de informare și matchmaking face parte dintr-o serie de astfel de evenimente ce vor fi organizate în cadrul Campaniei de promovare și stakeholder engagement si are ca scop selectarea  agenţilor economici pentru formalizarea unor colaborări de lungă durată prin parteneriate de atragerea de parteneri, cu preponderența parteneri cu activități în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să se implice impreună cu beneficiarul, partenerul și partenerii universități în dezvoltarea de oportunități de practică pentru studenți, identificarea obiectivelor programului de consiliere și orientare, creare de locuri de muncă și inserție a participanților la program în câmpul muncii și implicare intr-un dialog structurat care să aibă ca scop elaborarea unui document cadru relevant pentru universități în procesul de actualizare a ofertelor educaționale la nevoile pieței muncii.

Prin acțivitățile implementate, proiectul iși propune următoarele rezultate:

245 studenţi care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, din care: 25 studenţi aparţinând minorităţii romă sau studenţi din mediul rural;

177 studenţi care dobândesc o calificare la încetarea calităţii de participant;

30 studenţi care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant;

86 studenţi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de participant.

 

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment