Practica în cadrul companiilor poate influența dinamica capitalului uman

Practica în cadrul companiilor poate influența dinamica capitalului uman

 

Proiectului „Performanță prin educație practică” inițiat de Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF aduce în atenția jucătorilor din piața muncii a unui aspect cu relevanță pentru economie și anume, dinamica capitalului forței de muncă.

Rolul capitalului uman în dezvoltarea economică și socială este o temă veche, deși economiștii nu sunt încă de acord cu privire la importanța sa exactă. Dar, în urma implementării programelor de dezvoltare profesională, proiectul „Performanță prin educație practică” relevă valoarea acestui concept, răspunzând astfel acumulării de cunoștiințe și nevoii de dezvoltare de competențe. Proiectul pune în valoare importanța factorului uman într-o piață a muncii cu o economie modernă, bazată pe cunoaștere și competență.

Formarea capitalul uman are la bază angrenarea într-un ansamblu funcțional  a  cunoștiințelor, calificărilor, competențelor și caracteristicilor individuale, care facilitează crearea bunăstării personale, sociale și economice. Astfel, tinerii absolvenți ai Universității Transilvania din Brașov și cei ai Universității Spiru Haret din Brașov, beneficiari ai proiectului Performanță prin educație practică, au avut parte de o conștientizare a ceea ce însemnă specializarea studiată ca profesie exercitată. În plan social, această conștientizare a calităților și a competențelor dobândite duce la o angrenare economică mult mai realistă, pliată pe nevoi clare, atât pentru viitori angajați, cât și pentru angajatori.

Dinamica capitalului uman în teoria creșterii economice are la bază  o abordare calitativă a rolului factorului muncă, deoarece permite evidențierea rolului condițiilor interne ale creșterii economice. Performanță prin educație practică are o componentă importantă, și anume, consilierea, etapă ce contribuie semnificativ la rezultatul  „progresului tehnic”, factor rezidual în economiile contemporane  Astfel, analizele teoretice și studiile empirice cu privire la progresul tehnic au contribuit la clarificarea dinamicii capitalului forței de muncă.

Concluzia care se degajă din aceste cercetări este că perfecționarea educației prin practică, într-un proces de formare a tinerilor pe nevoile exprimate ale angajatorilor asigură progresul și creșterea complexității proceselor economice contemporane. Performanța prin educație practică este  o necesitate, și anume aceea de a avea un număr cât mai mare de tineri calificați. Iar singura modalitate de a realiza această calificare și, deci, de a crește productivitatea muncii și bunăstarea socială, este pregătirea și formarea pe scară largă a absolvenților, în raport cu nevoile angajatorilor.   Implicația practică, pliată pe realitățile economice și sociale din piața muncii la momentul actual, poate genera o perioadă de predictibilitate și stabilitate economică, care, cu siguranță, se reflectă din dinamica forței de muncă.

În concluzie, proiectul este o componentă educaţională valoroasă şi eficientă ca instrument de formare profesională, cu o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu studenții, asigurând astfel o atmosferă care să permită stimularea creativă a studenților.

Obiectivul general al proiectului ”Performaţă prin educaţie practică” este creşterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin 86 studenţi sau absolvenţi

 

Expert:

Alexandrina Ghiorghita Grancea

Semnătură:

 

Vizat,

Viorica Pușcaș – Coordonator Partener

No Comments

Post A Comment