Practica crește rata de eficientizare în piața muncii  

Practica crește rata de eficientizare în piața muncii

Proiectul „Performanță prin educație practică” inițiat de Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, reprezintă o formă de a le oferi tinerilor absolvenți  inspirație și motivație pentru formarea profesională.

Rata de eficientizare în piața muncii este direct influențată de talent și expertiză obținute adesea prin educație sau experiență. Acestea includ abilități soft, cum ar fi comunicarea și abilități tehnice, cum ar fi programarea computerelor, dobândirea de aptitudini de comunicare și lucru în echipă, de a gestiona și controla procesele de implementare. Proiectul Perforanță prin educație practică oferă această posibilitate prin facilitarea grupului țintă, cei 245 de studenți să facă practică în cadrul firmelor partener în proiect. Dobândirea de abilități îi ajută să fie pregătiți pentru a îndeplini funcțiile posturilor către care aspiră, la un nivel competent. Performanța de lucru prin practică cu formare  la locul de muncă, aduce în bagajul de dezvoltare al studentului abilități de comunicare orală și în scris, abilitatea de a lucra în echipă, gândire critică, abilitatea de a lucra sub presiune, creativitate.

De cealaltă parte, prin aceste programe de stagii de practică, angajatorii au posibilitatea de a atrage în cadrul companiei lor tineri valoroși, pe care îi pot forma, îndruma și ulterior angaja în regim permanent. Selectarea unui proaspăt absolvent într-un program de practică presupune seriozitate, orientare către învăţare și perfecţionare, precum și deschiderea de a dobândi abilităţi profesionale noi. Proiectul are în vedere identificarea și adaptarea studenților la o piață a muncii dinamică, flexibilă și inclusivă, ținând cont de cerințele antreprenorilor.

Obiectivul general al proiectului ”Performaţă prin educaţie practică” este creşterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin 86 studenţi sau absolvenţi

 

 

Expert:

Alexandrina Ghiorghita Grancea

Semnătură:

 

Verificat,

Alina Paul – Coordonator

 

 

Vizat,

Viorica Pușcaș – Coordonator Partener

 

No Comments

Post A Comment