Performanța prin educație practică, șansa pentru  dezvoltarea și formarea competențelor profesionale

Performanța prin educație practică, șansa pentru  dezvoltarea și formarea competențelor profesionale

Pentru un student este greu de înteles cât de mut înseamnă stagiul de practică și cum este influențată decizia pentru cariera sa. Proiectul inițiat de Camera de Comerț și Industrie Brașov (beneficiar) și CONAF – Confederatia Națională pentru antreprenoriat feminin din România (partener), vin în întâmpinarea acestei nevoi. Mai mult, are un rol de prevenție în ceea ce privește dezechilibrele din piața muncii.

În cadrul proiectului s-au luat în considerare indicatorii de performanță pe care i-ar avea o companie care alege să își formeze viitorii angajați.

Stagiatura aduce beneficii de ambele părți, atât studentului, cât și companiei. În primul rând, stagiul de practică este prima șansă a studentului să intre în contact cu mediul unei companii, acomodarea cu organizația, cu sarcinile și responsabilitatea unui job. Pe de altă parte, firma află care sunt așteptările noilor și posibililor angajați și descoperă cum poate să ajute la familiarizarea acestora în noul mediu de lucru.  În orice loc de muncă interacțiunea umană este inevitabilă. Unul dintre cele mai importante aspecte constă în faptul că studenții și angajații intră în contact direct și cooperează. Se construiește un stil de comunicare, o relație de interacțiune care clădește un spirit de echipă pentru viitor. Studenții dobândesc cunoștințe practice noi, își pun în aplicare noțiunile acumulate pe parcursul anilor de studiu și învață să le pună în practică. În același timp, compania își face o idee despre viitorii angajați și despre așteptările acestora. De obicei, studenții tind ca la finalizarea studiilor să se îndrepte către o firmă cunoscută, iar acest lucru aduce câștig de ambele părți. Studentul se dezvoltă odată cu firma, fiecare perioadă de pregătire acumulată crește șansele de angajare, iar cv-ul studenților se îmbogățește. Viziunea despre domeniul lor de pregătire devine din ce în ce mai clară. Studenții își formează o opinie despre job-ul ideal și despre intrarea pe piața muncii. Din altă perspectivă, compania cunoaște angajatul încă din timpul studiilor, iar asta îi permite să-l îndrume mult mai ușor spre așteptările firmei. Este avantajos ca viitorul angajat să se dezvolte odată cu firma, iar studentului îi va fi mult mai clar ce are de făcut și va deprinde mult mai ușor responsabilitățile unui job. Perioada de practică oferă șansa de a testa activitățile unor job-uri din domenii diferite fără ca studentul să fie nevoit să rămână pe termen lung în companie.  Prin stagiul de practică, cu aportul tutorelui desemnat din cadrul companiei, studentul va avea șansa să descopere exact sarcinile pe care le are de întreprins.

Obiectivul general al proiectului ”Performaţă prin educaţie practică” este creşterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin 86 studenţi sau absolvenţi.

Expert:

Alexandrina Ghiorghita Grancea

Semnătură:

 

Verificat,

Alina Paul – Coordonator

 

Vizat,

Viorica Pușcaș – Coordonator Partener

No Comments

Post A Comment