„Performanță prin educație practica” – contributie si echilibru in piata muncii

Performanță prin educație practică

(POCU/626/6/13/132913)

Proiect cofinanțat din FSE prin ProgramulOperațional Capital Uman 2014-2020

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Performanță prin educație practică

Contract: POCU/626/6/13/132913

COMUNICAT

Performanță prin educație practica” – contributie si echilibru in piata muncii

În cadrul proiectului “Performanță prin educație practică”, POCU/626/6/13/132913, proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020,   a avut loc în data de  14 mai 2022, la Brașov o masa rotunda, eveniment organizat de Camera de Comerț și Industrie Brașov si Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin din România, parteneri în acest proiect.
Antreprenorii prezenti au fost invitati la discutii pentru a obtine un feedback din partea acestora cu privire la implicarea studentilor in cadrul companiilor, precum si pentru a afla care este interesul in vederea angajarii a viitorilor absolventi de catre companiile prinse in proiect.

Lucru care s-a remarcat a fost acela ca s-a demonstrat ca este nevoie din ce in ce mai mult de aceasta performanta prin educatie practica, fapt ce contribuie real si activ la adaptarea si predictibilitatea pe piata muncii. Companiile vor din ce in ce mai mult sa aiba angajati tineri absolventi formati in spiritul si necesitatea companiei, tocmai pentu a reduce efectele de incompatibilitate in raportul cerere si oferta din piata muncii.

Proiectul Performanță prin educație practică este unul dintre acele proiecte pilot, inceput aici la Brasov, care vine sa contribuie la formarea profesionala a tinerilor absolventi si mai mult sa produca contracte de munca sustenabile si predictibile.

„Performanță pentru educație” a apărut ca o necesitate și o nevoie identificată în urma dezbaterilor care au avut loc în cadrul proiectului național “Pactul pentru Muncă”.
“Pactul pentru Muncă” a reunit antreprenori, reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale, ai guvernului, patronate, oficiali ai companiilor naționale și multinaționale, care în cei doi ani de dezbateri au identificat soluții viabile pentru flexibilizarea pieței forței de muncă din România.”

Prezentarea oportunităților oferite de proiect, relevanța parteneriatelor între mediul universitar și antreprenorial, nevoile de formare identificate în piața muncii – profilul angajatului, sau importanța formării profesionale prin educație practică, au fost de asemenea dezbătute în cadrul evenimentului.

Evenimentele au fost moderate de Alexandra Grancea, PR CONAF Brașov. În cadrul evenimentelor au luat cuvântul reprezentanți din partea Camerei de Comerț și Industrie Brașov și reprezentanti ai CONAF.  Pe parcursul evenimentelor, printre invitați, au fost prezenți decani ai  Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Spiru Haret, ai Facultății de Psihologie și Științele Educației, Universitatea Transilvania Brasov, ai Facultății de Sociologie și Comunicare, Universitatea Transilvania Brașov, ai Facultatii de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor, Universitatea Transilvania Brasov, ai Facultaților de Stiinte Jurifice, atat de la Universitatea Spiru Haret cat si de la Universitatea Transilvania Brasov. De asemenea, au fost alaturi si reprezentanti din zona antreprenoriala.

Prin activitățile implementate, proiectul iși propune următoarele rezultate:
– 245 studenţi care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, din care: 25 studenţi aparţinând minorităţii romă sau studenţi din mediul rural;
– 177 studenţi care dobândesc o calificare la încetarea calităţii de participant;
– 30 studenţi care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant;
– 86 studenţi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de participant.

20.05.2022

 

 

 

No Comments

Post A Comment