Educația antreprenorială în școli

Educația antreprenorială în școli

Educația antreprenorială în școli

 – o necesitate pentru o Românie modernă și educată –

Educația reprezintă cheia pentru dezvoltarea unei societăți, fiind practic cea mai bună investiție pentru viitor. De asemenea, în contextul actual al dezvoltării tehnologice, educația trebuie privită și prin prisma modificărilor pe care inovația, cercetarea și digitalizarea le vor avea asupra pieței muncii, astfel încât educația și piața muncii trebuie corelate cu economia reală.

De obicei, tindem să reducem aceste discuții la argumente binare, cum ar fi modul în care mașinăriile inteligente ne vor îmbunătăți viețile sau, dimpotriva, în care inovația va înlocui forța de muncă umană, creând o adevarată anomalie a pieței muncii. Cred că trebuie să găsim răspunsuri la întrebări de genul: cum pregătim tinerii de astăzi pentru meseriile de mâine? Cum adaptăm curricula școlară din prezent la nevoile pieței muncii de peste 20 de ani? De ce educația antreprenorială și inovația alimentează dezvoltarea mediului de afaceri?

Răspunsul poate părea intuitiv la o primă vedere: antreprenorii înființează și conduc noi afaceri care crează locuri de muncă, consolidează concurența pe piață și ajută la creșterea productivității. Să aruncăm, însă, o privire mai atentă asupra rolului educației antreprenoriale în dezvoltarea mediului de afaceri din România.

Educația antreprenorială determină antreprenorii să înființeze afaceri care să ofere produse și servicii ce răspund nevoilor consumatorilor. Atunci când produsele și serviciile sunt inovative, antreprenorii ce le-au dezvoltat contribuie semnificativ la creșterea economică a regiunii în care activează. Mai sunt și antreprenorii care își deschid afaceri pentru că nu au alte opțiuni mai bune – și ei contribuie la creșterea și stabilitatea economică, prin consolidarea concurenței și stimularea productivității.

Alegerea de a fi antreprenor în urma educației primite implică angajarea unei echipe. Asta înseamnă că antreprenorii crează locuri de muncă, iar aceste oportunități economice sprijină comunitățile prin creșterea calității vieții.

Există o legatură strânsă între inovație, antreprenoriat și dezvoltare economică. Afacerile noi și în curs de extindere sunt surse importante de creare a locurilor de muncă și de activitate inovativă, doi factori care, în general, contribuie la creșterea standardului de viață pentru toți membri comunității. Abilitatea de a transforma ideile în noi produse și servicii de care oamenii au nevoie este secretul prosperității pentru orice țară. Creșterea economică este, în general, sprijinită de noile tehnologii și aplicațiile lor creative și practice.

Acestea sunt posibile datorită educației antreprenoriale. Perioadele de inovație rapidă au fost întotdeauna acompaniate de perioade de creștere economică puternică. Abilitățile de a învăța și de a inova sunt, fără doar si poate, cele mai importante resurse naturale ale minții umane. Crearea de produse și servicii inovative nu poate avea loc fără educația antreprenorilor și fără un mediu în care munca de echipă se poate desfășura în mod normal. Pe lângă beneficiile pentru mediul de afaceri, educația antreprenorială îmbunătățește creativitatea forței de muncă și calitatea vieții.

Așadar, este important să întelegem că antreprenoriatul și inovația sunt dependente de acces și participare. Pentru ca antreprenorii  să își transforme ideile în afaceri au nevoie de acces la educație.  De aceea, educația antreprenorială este vitală pentru înființarea corectă a afacerilor, extinderea acestora și contribuirea la dezvoltarea mediului de afaceri. În acest fel, antreprenorii pot ajuta țara să prospere din punct de vedere economic și să sprijine inovația.

Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF a încheiat un acord de parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării, numit “PACTUL PENTRU EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ” prin care se urmărește dezvoltarea competențelor antreprenoriale în rândul tinerilor prin modalități noi și creative de predare și învățare, în învățământul gimnazial și liceal, dezvoltarea coordonată și eficientă a educației antrepreoriale și nu în ultimul rând, sprijinirea “PACTULUI PENTRU MUNCĂ”, înglobând PACTUL PENTRU EDUCATIE ANTREPRENORIALĂ, într-o strategie coerentă, transparentă și eficientă de dezvoltare a pieței muncii din România prin promovarea unei educații competitive la nivel european.

Astfel, Educația Antreprenorială ar trebui sa fie introdusă în școlile de stat și private. Consolidarea educaţiei antreprenoriale în şcoli şi instituţii de învăţământ liceal va avea un impact pozitiv asupra caracterului dinamic al antreprenoriatului în cadrul economiei noastre. Mindset-ul antreprenorial este o lentilă specială prin care lumea poate fi vazută, lentilă prin care problemele pot fi transformate în oportunități de business care crează noi soluții. Importanța acestui tip de înțelegere a lumii ar trebui să fie implementat în gândirea tinerilor încă din perioada școlii.

Prin urmare, poate că e momentul unei schimbări în cum ne educăm copiii. Conform studiilor, o persoană nascută dupa 2000 va avea în medie, de-a lungul carierei, 15 locuri de muncă în aprox. 6 domenii total diferite. Mai este celebră întrebarea: ”Ce vrei să te faci cand vei fi mare?” valabilă în acest context? Dacă răspunsul este “Nu.”, înseamnă că înțelegem cu toții de ce gândirea antreprenorială este un “must” în contextul social actual. Carierele nu mai pot fi asemănate unor linii drepte. Carierele noastre sunt de fapt seturi de oportunități în continuă evoluție cu scopul de a crea noi soluții.

Așadar, sistemul școlar nu ar trebui să fie doar despre cât de repede poți să memorezi și despre ce volum de informații am putut acumula, ci despre a descoperi pasiunile fiecăruia dintre noi. Sistemul școlar ar trebui să cultive curiozitatea în direcția descoperirii lucrurilor despre care ne pasă. Sistemul școlar ar trebui să cultive dorința de a studia acele lucruri de care ne pasă ca ulterior să fie folosite aceste cunoștinte spre a rezolva problemele respective.

Susținerea educației antreprenoriale este o nevoie de supraviețuire în societatea românească actuală. Eforturile nu aparțin unui actor sau altul, privat sau public, de o anumită orientare politică sau de un grad de pregătire anume, eforturile trebuie să fie comune și orientate. Beneficiile acestui tip de educație sunt pe tremen lung și generează externalități pozitive în orice domeniu de activitate. Cu cât sunt inițiate mai devreme raportat la vârsta școlară, cu atât efectele asupra individului și asupra mediului său sunt mai vizibile.

No Comments

Post A Comment