COMUNICAT – Performanță prin educație practică

COMUNICAT - Performanță prin educație practică

Camera de Comerț și Industrie Brașov și Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin din România au organizat luni 27 septembrie 2021, la  Brașov,  cel de-al 3-lea eveniment de informare și matchmaking, din cadrul proiectului Performanță prin educație practică, POCU/626/6/13/132913, proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, având Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Agenda evenimentului a cuprins mai multe secțiuni: partea de deschidere în care s-au prezentat detaliile proiectului, momentul dezbaterilor și, desigur, analiza concluziilor.

Prezentarea oportunităților oferite de proiect, relevanța parteneriatelor între mediul universitar și antreprenorial, nevoile de formare identificate în piața muncii – profilul angajatului, sau importanța formării profesionale prin educație practică, au fost cateva din subiectele evenimentului.

În deschidere au luat cuvântul, din partea Camerei de Comerț și Industrie Brașov,  Dna Daniela Giol – managerul de proiect iar din partea CONAF, Coordonator de proiect,  dna Cristina Chiriac, Președinte CONAF Romania.  În panelul speakerilor invitați au fost prezenți Dna Paula Zaharia – HR Manager, Stabilus Romania, Dna Aurelia Florea – Director RU și Dezvoltare Organizațională, Miele România si Dr.psih. Doru Dima – Fondator și CEO Dima Consulting Group SRL.

Temele dezbatute in cadrul intalnirii au fost urmatoarele: Prezentarea oportunităților oferite de proiect/Scopul proiectului, Oportunitatea parteneriatelor intre mediul universitar și antreprenorial, Managementul carierei, Nevoile de formare identificate în piata muncii – profilul angajatului si Importanța formării profesionale prin educație practică – profilul studentului.

Cristina Chiriac, Președinte CONAF Romania, și-a manifestat bucuria implementării proiectului PERFORMANȚĂ PRIN EDUCAȚIE PRACTICĂ la Brașov, fiind un proiect pilot în România, afirmând că acesta este un model de succes bazat pe adaptabilitate, conștientizare și focusarea eforturilor promovării educației antreprenoriale, fiind totodată continuitatea în sensul practic a amplei acțiuni, PACTUL PENTRU MUNCĂ, desfășurate de CONAF România.

De asemenea, au fost invitați să participe reprezentanți ai mediului antreprenorial și reprezentanți ai mediului academic. De remarcat la acest eveniment de informare și matchmaking a fost interesul manifestat prin participarea activă a antreprenorilor prezenți in sală.

Întâlnirea a avut rolul de a aduce împreună la masa dialogului oameni de afaceri, antreprenori din Brașov și din regiune și reprezentanți ai universităților din Brașov în vederea unei analize în ceea ce privește competențele necesare pentru facilitarea  inserției  tinerilor absolvenți în piața muncii dar si rolul de a clarifica punctual pozitia tuturilor implicati in proiect in raport cu sarcinile de practica prevazute de universitati in cadrul efectuarii stagiilor de practica de catre studenti.

După  desfășurarea stagiilor de practică în contextul organizațional selectat și ales în urma consilierii profesionale realizate în cadrul proiectului, studenții și masteranzii ce fac parte din grupul țintă, vor avea mai multe beneficii reale în cadrul proiectului, respectiv posibilitatea angajării în cadrul firmelor în care au realizat stagiul de practică sau in alte firme cu profil similar, premierea performanțelor și obținerea din partea tutorelui a unei recomandări care să ateste experiența de practică dobândită prin participarea în proiect,  document ce vine să întărească și să contribuie la consolidarea portofoliului de experiențe acumulate de studenți.

Evenimentul a fost moderat de Alexandra Grancea, PR CONAF Brasov.

***

Evenimentul de informare și matchmaking face parte dintr-o serie de astfel de evenimente ce vor fi organizate în cadrul Campaniei de promovare și stakeholder engagement si are ca scop selectarea  agenţilor economici pentru formalizarea unor colaborări de lungă durată prin parteneriate de atragerea de parteneri, cu preponderența parteneri cu activități în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să se implice impreună cu beneficiarul, partenerul și partenerii universități în dezvoltarea de oportunități de practică pentru studenți, identificarea obiectivelor programului de consiliere și orientare, creare de locuri de muncă și inserție a participanților la program în câmpul muncii și implicare intr-un dialog structurat care să aibă ca scop elaborarea unui document cadru relevant pentru universități în procesul de actualizare a ofertelor educaționale la nevoile pieței muncii.

Prin acțivitățile implementate, proiectul iși propune următoarele rezultate:

245 studenţi care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, din care: 25 studenţi aparţinând minorităţii romă sau studenţi din mediul rural;

177 studenţi care dobândesc o calificare la încetarea calităţii de participant;

30 studenţi care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant;

86 studenţi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de participant.

No Comments

Post A Comment