Cererea de solicitare a cazierului fiscal poate fi trimisă electronic

Începând cu 6 ianuarie 2019,  persoanele interesate să obțină un cazier fiscal pot solicita acest document electronic. Cererea poate fi trimisă electronic, prin procedura de transmitere la distanță a documentelor, conform Codului de procedură fiscală. Certificatul de cazier fiscal se emite în scris, pe suport hârtie sau în formă electronică, fără perceperea de taxe.
Legea nr. 346/2018 ce aduce modificari la legislația privind cazierul fiscal a fost publicată în Monitorul Oficial din 3 ianuarie 2019. Pe lângă posibilitatea socilitării cazierului fiscal electronic, Legea aduce și alte modificări punctuale, dintre care amintim:

  • în cazul decesului contribuabilului sau în cazul radierii persoanei juridice, ștergerea datelor din cazierul fiscal se realizează în termen de 1 an de la aceste evenimente;
  • reprezentanții legali ai unor operatori economici aflați în inactivitate fiscală vor avea înscrise în cazierul fiscal această situație, cu excepția practicianului în insolvență desemnat în procedura simplificată de insolvență.