SurprisING – fonduri europene pentru educația practică din inginerie

Proiectul Pactul Pentru Muncă (PPM) continuă într-o formă menită să susțină implementarea măsurilor de stimulare a pieței forței de muncă

SurprisING – fonduri europene pentru educația practică din inginerie. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară 6: „Educație și competențe”

Titlu proiect: „Stagii unificate de practică pentru studenții din inginerie” – SurprisING

Cod SMIS proiect: POCU/626/6/13/ /133192

Beneficiar: Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG)

Partener: Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF)

SurprisING – fonduri europene pentru educația practică din inginerie

Proiectul Pactul Pentru Muncă (PPM) continuă într-o formă menită să susțină implementarea măsurilor de stimulare a pieței forței de muncă identificate de-a lungul celor doi ani de dezbateri cu mediul de afaceri. În acest context, luni, 26 aprilie 2021, la Galați, a fost lansat proiectul „Stagii unificate de practică pentru studenții din inginerie” – SurprisING, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, cu o valoare totală de 4.059.003 lei. Durata de implementare a proiectului: 24 luni, în perioada 12.04.2021  – 11.04.2023. Partenerii proiectului sunt Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) și Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF).

Obiectivul principal al proiectului este creșterea oportunităților de inserție pe piața muncii și a relevanței pregătirii practice pentru 245 de studenți și masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră și stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserția pe piața muncii a cel puțin 86 studenți sau absolvenți. Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără și dezvoltarea a 50 de parteneriate cu potențiali angajatori relevanți din sectoarele economice cu potențial competitiv.

“Acest proiect este o încununare a unui efort de peste doi ani pe care l-am depus pentru a susține studenții Universității „Dunărea de Jos” din Galați (UDJG) din domeniul ingineresc, în dezvoltarea abilităților tehnice și pentru realizarea unor stagii de practică în companiile din regiunea de Sud-Est. Domeniul tehnic este unul plin de creație și inovație, iar odată cu dezvoltarea tehnologiilor moderne de fabricație, aplicațiile practice din acest domeniu au devenit tot mai interesante și captivante. Atragerea studenților către științele tehnice și creșterea oportunităților de angajare este obiectivul primordial al preocupării consorțiului în implementarea proiectului. Totodată, participarea la sesiunile de consiliere, de orientare în carieră și la stagiile de practică prevăzute a fi desfășurate în proiect vor contribui la facilitarea inserției pe piața muncii a studenților și absolvenților și dobândirea de abilități practice în concordanță cu cerințele angajatorilor din domeniul ingineriei”, este de părere dna șef. lucr. univ. dr. ing. Carmen Cătălina Rusu, manager de proiect și cadru didactic al Facultății de Inginerie din Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.

Cristina Chiriac, președinte CONAF și coordonator partener al proiectului SurprisING, a declarat: „Consider că această colaborare este extrem de fructuoasă pentru CONAF dar și pentru mediul de afaceri din România. Prin astfel de proiecte demonstrăm că putem să creăm o punte durabilă între mediul de afaceri și cel academic în vederea identificării de soluții optime la provocările din economia reală. Dacă acum un an de zile militam pentru echilibrarea forței de muncă din România prin proiectul Pactul Pentru Muncă, astăzi, noi demonstrăm că înaintea modificării cadrului legislativ, mediul de afaceri cu mediul universitar pot crea modele de succes. SurprisING este un proiect pilot, multiplicat la scară națională, născut în urma dezbaterilor inițiate de CONAF în ultimii doi ani și structurate pe identificarea de soluții. Ne propunem să gândim strategii de dezvoltare pe termen mediu și lung, menite să atragă fonduri europene cu ajutorul cărora să contribuim la flexibilizarea pieței muncii și la livrarea de forță de muncă specializată în domenii de interes pentru angajatori.”

Avantajele pe care un astfel de proiect le aduce deopotrivă angajatorilor și studenților: primii vor beneficia de competențe practice ale studenților/ masteranzilor în concordanță cu cerințele companiei, dar și cu întreg mediul de afaceri, iar cei din urmă pot să își găsească un loc de muncă înainte de terminarea studiilor.

„Ceea ce mă interesează cel mai mult este să avem o generație pregătită pentru așteptările mediului de afaceri și astfel să construim, să dezvoltăm și să fim competitivi nu doar la nivel național, cât și la nivel european și chiar internațional. Astfel, nu doar că venim în ajutorul antreprenorilor, ci creăm o punte de legătură între medul universitar și mediul de afaceri”, a concluzionat Cristina Chiriac.

Date despre proiect:

Proiectul este cofinanțat de Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 6. „Educație și Competențe”, Obiectiv specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non-universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.

Echipa de elaborare a proiectului a fost coordonată de doamna Rodica Lupu, membru al Boardului CONAF, fondatorul companiei de consultanță în inovare și finanțare Loop Operations. În cei 13 ani de afaceri europene în administraţia centrală și în proiecte internaționale, doamna Rodica Lupu este responsabilă de atragerea a peste 80 de milioane de euro din fonduri nerambursabile pentru clienţi şi parteneri, dar și de inițierea și derularea unor proiecte cu impact național sau regional.

PACTUL PENTRU MUNCĂ reprezintă o inițiativă demarată în anul 2019 de către Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF) împreună cu Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG). Din anul 2020 s-a alăturat, în calitate de partener strategic, Confederația Patronală CONCORDIA. Ulterior, pe parcursul proiectului s-au alăturat Confederația Patronală din Industria Română (CONPIROM), Asociația Națională a Antreprenorilor (ANAA), Asociația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului Autohton (ADAA), Camera de Comerț și Industrie Româno – Germană, Academia de Studii Economice din București (ASE), Universitatea București și CA Magda Volonciu și Asociații.

No Comments

Post A Comment