Proiectul „Performanță prin educație practică”

Proiectul „Performanță prin educație practică

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe
Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: Performanță prin educație practică
Contract: POCU/626/6/13/132913

COMUNICAT DE PRESĂ

Proiectul „Performanță prin educație practică” intră din această toamnă în cea de-a 2-a etapă de implementare

Proiectul „Performanță prin educație practică” inițiat de Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, intra din aceasta toamna in cea de-a 2-a etapă de implementare.

Astfel, se vor relua, prin intermediul expertilor din proiect, activitățile de informare și de promovare în centrele universitare partenere, Universitatea Transilvania din Brașov si Universitatea Spiru Haret din Brașov. De asemenea, va continua atragerea de noi Parteneri care sunt direct interesati de formarea profesionala a tinerilor absolventi prin prisma echilibrarii balantei intre cerere si oferta in piata muncii si se vor organiza activitatile tip Masa Rotunda pentru facilitarea dialogului intre mediul academic si mediul antreprenorial braovean.

Programul este menit să creeze un sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către reţeaua instituţiilor de învăţământ superior privind nevoile lor de instruire, precum şi de la instituţiile de învăţământ superior către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare ale pieţei muncii la nivel regional.
La acest moment ne bucuram pe participarea activa a unui numar de peste 60 de antreprenori brasoveni care au desemnat tutori de practica pentru formarea profesionala a peste 125 de studenti.

De asemenea, prima etapa de implementare s-a incheiat si cu premierea a 12 studenti din totalul de 25, urmand ca restul sa faca parte din cea de-a 2-a etapa a concursului desfasurat in urma implementarii si derularii stagiilor de practica.

Obiectivul general al proiectului ”Performaţă prin educaţie practică” este creşterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin 86 studenţi sau absolvenţi.

10.10.2022

Intocmit,
Alina Paul – Coordonator

Verificat,
Viorica Pușcaș – Coordonator Partener

 

 

No Comments

Post A Comment