„Performanță prin educație practică” – o nouă etapă de implementare

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Performanță prin educație practică

Contract: POCU/626/6/13/132913

 

COMUNICAT DE PRESĂ

 

„Performanță prin educație practică” – o nouă etapă de implementare

Finalizarea Meselor Rotunde si Inceperea Seminariilor de lucru

 

Proiectul „Performanță prin educație practică” inițiat de Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, trece, incepand cu luna ianuarie a anului 2023 la o noua etapa de implementare. Dupa finalizarea Meselor Rotunde activitatea continua cu inceperea seminariilor de lucru. La aceste activitati vor participa profesori de la Universitatea Transilvania din Brașov si Universitatea Spiru Haret din Brașov, antreprenorii tutori in proiect si studentii beneficiari ai proiectului.

De asemenea, va continua activitatea de atragere de noi Parteneri care sunt direct interesati de formarea profesionala a tinerilor absolventi prin prisma echilibrarii balantei intre cerere si oferta in piata muncii

Programul este menit să creeze un sistem de informare coordonată, în ambele sensuri: de la companii/sectorul privat către reţeaua instituţiilor de învăţământ superior privind nevoile lor de instruire, precum şi de la instituţiile de învăţământ superior către întreprinderi, pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare ale pieţei muncii la nivel regional.

Obiectivul general al proiectului ”Performaţă prin educaţie practică” este creşterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin 86 studenţi sau absolvenţi.

 

 

 

08.12.2022

 

Intocmit,

Alina Paul – Coordonator

 

 

Verificat,

Viorica Pușcaș – Coordonator Partener

 

 

 

No Comments

Post A Comment