Performanța prin educație practică – noi perspective

Performanța prin educație practică – noi perspective

 

Implementarea Proiectului „Performanță prin educație practică” inițiat de Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, reprezintă o formă de a le oferi tinerilor absolvanți  inspirație și motivație pentru formarea profesională.

 

Proiectul Performanță prin educație practică completează strategia de educare și formare pentru piața muncii, bazată pe colaborarea dintre guverne, mediul de afaceri și organizațiile neguvernamentale. Conceptul de practică a reprezentat multă vreme un deziderat.

 

Avâd un rol important în eficientizarea specializărilor identificate în cadrul proiectului, evaluarea studenților în cadrul proiectului Performanță prin educație practică se dovedește fiind extrem de importantă. Se urmărește astfel să se eficientizeze cu obiectivitate prin mijloace practice efectele unei acțiuni pedagocice.

În perioada de efectuare a stagiului de practică, evaluarea de către angajatori a studenților devine organică, creând relații interactive și circulare. În timp ce studentul practică, integrează procesul de învățare, și, mai mult procesul de valorizare și apreciere.

Noile perspective pe care le oferă performanța prin educație practică servesc ca bază pentru luarea deciziilor orientative în propria formare și dezvoltare. Prin crearea și dezvoltarea parteneriatelor cu antreprenori de devin parteneri ai proiectului, prin tutorii desemnați, practica instruirii a ajuns la extinderea acțiunilor evaluative asupra rezultatelor sociale ale sistemului de învățământ precum și a durabilității cunoștințelor studentului instruit. Această extindere conduce către elaborarea unui model de evaluare bazat pe coerența și integrarea conținuturilor și a metodelor de predare li de învățarespre o consistență funcțională a integrarii în piața muncii.

Raporturile dintre măsurarea acestor calificative permite posibilitatea de a emite presupoziții și a anticipa performanțele viitoare ale studenților ca viitori angajați,

 

Perceptiile cat mai obiective și atentia acordata va schimba cu siguranta viitorul profesional al copiiilor nostri.

În concluzie, proiectul este o componentă educaţională valoroasă şi eficientă ca instrument de formare profesională, cu o atitudine creatoare, atât în modul de realizare al activităţii, cât şi în relaţiile cu studenții, asigurând astfel o atmosferă care să permită stimularea creativă a studenților.

Obiectivul general al proiectului ”Performaţă prin educaţie practică” este creşterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin 86 studenţi sau absolvenţi

 

 

Expert:

Alexandrina Ghiorghita Grancea

Semnătură:

 

Verificat,

Alina Paul – Coordonator

 

Vizat,

Viorica Pușcaș – Coordonator Partener

 

No Comments

Post A Comment