„Performanță prin educație practică” dă startul seminariilor de lucru cu studentii, alături de profesori și antreprenori

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Performanță prin educație practică

Contract: POCU/626/6/13/132913

 

 

„Performanță prin educație practică”  dă startul seminariilor de lucru cu studentii, alături de profesori și antreprenori

 

Proiectul „Performanță prin educație practică” inițiat de Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, incepe din prima lună a acestui an, activitățile dedicate seminariilor de lucru cu studenții, profesorii și antreprenorii.

De asemenea, va continua atragerea de noi Parteneri care sunt direct interesati de formarea profesionala a tinerilor absolventi prin prisma echilibrarii balantei intre cerere si oferta in piata muncii si se vor organiza activitatile tip Masa Rotunda pentru facilitarea dialogului intre mediul academic si mediul antreprenorial braovean.

Seminariile sunt structurate astfel încât să ofere feedbackul exprimat în urma implementarii activitatilor din cadrul proiectului si vizeaza formarea studentilor cat si modul in care tutorii percep pregatirea studentilor ca viitori angajati.

Evenimentul, moderat de Alexandra Grancea, va fi unul interactiv, ce va implica participarea activă a celor prezenți în sală.

Obiectivul general al proiectului ”Performaţă prin educaţie practică” este creşterea oportunităţilor de inserţie pe piaţa muncii şi a relevanţei pregătirii practice pentru 245 de studenţi şi masteranzi printr-un program integrat de orientare, consiliere în carieră şi stagii de practică organizate în companii din sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să asigure inserţia pe piaţa muncii a cel puţin 86 studenţi sau absolvenţi.

 

 

09.01.2023

Intocmit,

Alina Paul – Coordonator

 

Verificat,

Viorica Pușcaș – Coordonator Partener

No Comments

Post A Comment