Performanță prin educație practică – campania de atragere de parteneri continuă!

 

PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI

Titlul proiectului: Performanță prin educație practică

Contract: POCU/626/6/13/132913

 

Performanță prin educație practică – campania de atragere de parteneri continuă!

Proiectul „Performanță prin educație practică”, cod SMIS 132913, proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, inițiat de Camera de Comerț și Industrie Brașov, în calitate de beneficiar al finanțării, în parteneriat cu Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, continua sa atragă parteneri dornici sa formeze si sa se implice activ in formarea studentilor ce aleg sa faca parte din acest proiect.

Chiar daca campania de informare si machmaking s-a finalizat, proiectul Performanta prin educatie practica continua sa aduca la masa dialogului noi antreprenori care sa se implice in dinamica pe piața muncii.

Astfel, in vederea unei posibile  stabilitati pe piata de munca, o redefinire a cererii si a ofertei de calificare in Regiunea Centru o aduce si proiectul Performanta prin educatie practica,  dovedindu-se a fi o metoda eficienta si accesibila de a pune de acord oferta educationala cu nevoia de forta de munca.

In acest sens, firmele din Brasov si din Reginea Centru sunt invitate si pe aceasta cale sa se alature proiectului, sa ofere o sansa reala viitorilor angajati de a se forma la locul de munca, scopul fiind acela de a contibui activ la fluidizarea insertiei pe puata muncii.

Referitor la implementare, programul integrat este menit să crească, prin intermediul acestui dialog structurat, oportunităţile de inserţie pentru  studenţi/masteranzi pe piaţa muncii, să instituie un sistem funcţional de consiliere, orientare în cariera și stagii de practică la un potenţial angajator şi să creeze un sistem de informare pentru a răspunde nevoilor actuale şi viitoare ale pieţei muncii la nivel regional.

27.05.2022

Diana Cristina Niță – CONAF

Expert junior parteneriate și stakeholder engagement

Verificat,

Alina Paul – Coordonator stakeholder engagement

Vizat,

Viorica Pușcaș – Coordonator Partener

 

 

 

 

 

No Comments

Post A Comment