Comunicat

 PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe 

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Titlul proiectului: Performanță prin educație practică 

Contract: POCU/626/6/13/132913 

 Campania de informare si machmaking din cadrul Proiectului Performanță prin Educatie practica, continuă! 

Proiectul inițit de Camera de Comerț și Industrie Brașov și Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin din România a derulat de curand ce-a de-a patra intalnire de informare și matchmaking, in cadrul Proiectului Performanta prin Educatie Practica, POCU/626/6/13/132913, proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, având Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 

Agenda intalnirilor a cuprins mai multe secțiuni: partea de deschidere în care s-au prezentat detaliile proiectului, momentul dezbaterilor și, desigur, analiza concluziilor. 

Prezentarea oportunităților oferite de proiect, relevanța parteneriatelor între mediul universitar și antreprenorial, nevoile de formare identificate în piața muncii – profilul angajatului, sau importanța formării profesionale prin educație practică si managementul carierei, au fost cateva din subiectele evenimentului. 

La eveniment au participat reprezentanti ai Camerei de Comerț și Industrie Brașov, Dna Daniela Giol – managerul de proiect, si reprezentanti din partea CONAF, Coordonator de proiect, dna Cristina Chiriac, Președinte CONAF Romania, iar in panelul speakerilor invitați au fost prezenți reprezentanti ai mediului academic si angajatori interesati de acest proiect. 

Intalnirile au fost de impact. Participantii din randul angajatorilor, si-au manifestat in mod expres interesul, iar intrebarile adresate speakerilor au demonstrate relevanta pentru dinamica proiectului Performanta prin educatie practica, dialogul fiind astfel unul constructiv in vederea implementarii proiectului. 

Cristina Chiriac, Președinte CONAF Romania, și-a manifestat bucuria implementării proiectului PERFORMANȚĂ PRIN EDUCAȚIE PRACTICĂ la Brașov, fiind un proiect pilot în România, afirmând că acesta este un model de succes bazat pe adaptabilitate, conștientizare și focusarea eforturilor promovării educației antreprenoriale, fiind totodată continuitatea în sensul practic a amplei acțiuni, PACTUL PENTRU MUNCĂ, desfășurate de CONAF România. 

Evenimentele au fost moderate de Alexandra Grancea, PR CONAF Brasov. 

Vă asteptăm alături de experții nostri la următorul Eveniment de informare și matchmaking ce se va desfășura in luna ianuarie 2022. 

*** 

Evenimentele de informare și matchmaking fac parte dintr-o serie de astfel de evenimente ce vor fi organizate în cadrul Campaniei de promovare și stakeholder engagement si au ca scop selectarea agenţilor economici pentru formalizarea unor colaborări de lungă durată prin parteneriate de atragerea de parteneri, cu preponderența parteneri cu activități în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să se implice impreună cu beneficiarul, partenerul și partenerii universități în dezvoltarea de oportunități de practică pentru studenți, identificarea obiectivelor programului de consiliere și orientare, creare de locuri de muncă și inserție a participanților la program în câmpul muncii și implicare intr-un dialog structurat care să aibă ca scop elaborarea unui document cadru relevant pentru universități în procesul de actualizare a ofertelor educaționale la nevoile pieței muncii. 

Prin acțivitățile implementate, proiectul iși propune următoarele rezultate: 

245 studenţi care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, din care: 25 studenţi aparţinând minorităţii romă sau studenţi din mediul rural; 

177 studenţi care dobândesc o calificare la încetarea calităţii de participant; 

30 studenţi care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant; 

86 studenţi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de participant. 

20.11.2021 

Alina Paul – Coordonator parteneriate și stakeholder engagement 

Vizat, 

Cristina Chiriac – Coordonator 

No Comments

Post A Comment