Comunicat

 PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 

Axa prioritară 6 – Educaţie şi competenţe 

Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI 

Titlul proiectului: Performanță prin educație practică 

Contract: POCU/626/6/13/132913 

 Camera de Comerț și Industrie Brașov și Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin din România au organizat marti, 26 octombrie 2021, la Brașov, cel de-al 4-lea eveniment de informare și matchmaking, din cadrul proiectului Performanță prin educație practică, POCU/626/6/13/132913, proiect finanțat prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020, având Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 

Evenimentul a fost organizat in mediul ONLINE, agenda cuprinzand mai multe secțiuni: partea de deschidere în care s-au prezentat detaliile proiectului, momentul dezbaterilor și, desigur, analiza concluziilor. 

Prezentarea oportunităților oferite de proiect, relevanța parteneriatelor între mediul universitar și antreprenorial, nevoile de formare identificate în piața muncii – profilul angajatului, sau importanța formării profesionale prin educație practică si managementul carierei, au fost cateva din subiectele evenimentului. 

La eveniment au participat – din partea Camerei de Comerț și Industrie Brașov, Dna Daniela Giol – managerul de proiect, din partea CONAF, Coordonator de proiect, dna Cristina Chiriac, Președinte CONAF Romania, iar in panelul speakerilor invitați au fost prezenți Conf. univ. dr. Camelia Olteanu – Decan Facultatea de Stiinte Juridice si Stiinte Economice, Universitatea Spiru Haret Brasov, Prof. univ. dr Foris Tiberiu – Facultatea de Stiinte Economice si Administrarea Afacerilor, Universitatea Transilvania Brasov, Prof. univ. dr. Claudiu Coman – Decan Facultatea de Sociologie si Comunicare, Universitatea Transilvania Brasov, Ada Butnariu – HR Manager Sergiana Group și Iuliana Ionescu Suteica – Marketing Manager ARO Palace. 

Intalnirea a fost una de impact. Cu un numar de aproximativ 25 de participant din randul angajatorilor, acestia si-au manifestat in mod expres interesul, intrebarile adresate speakerilor fiind relevante pentru dinamica proiectului Performanta prin educatie practica, dialogul fiind astfe unul constructiv in vederea implementarii proiectului. 

Cristina Chiriac, Președinte CONAF Romania, și-a manifestat bucuria implementării proiectului PERFORMANȚĂ PRIN EDUCAȚIE PRACTICĂ la Brașov, fiind un proiect pilot în România, afirmând că acesta este un model de succes bazat pe adaptabilitate, conștientizare și focusarea eforturilor promovării educației antreprenoriale, fiind totodată continuitatea în sensul practic a amplei acțiuni, PACTUL PENTRU MUNCĂ, desfășurate de CONAF România. 

După desfășurarea stagiilor de practică în contextul organizațional selectat și ales în urma consilierii profesionale realizate în cadrul proiectului, studenții și masteranzii ce fac parte din grupul țintă, vor avea mai multe beneficii reale în cadrul proiectului, respectiv posibilitatea angajării în cadrul firmelor în care au realizat stagiul de practică sau in alte firme cu profil similar, premierea performanțelor și obținerea din partea tutorelui a unei recomandări care să ateste experiența de practică dobândită prin participarea în proiect, document ce vine să întărească și să contribuie la consolidarea portofoliului de experiențe acumulate de studenți. 

Evenimentul a fost moderat de Alexandra Grancea, PR CONAF Brasov. 

*** 

Evenimentul de informare și matchmaking face parte dintr-o serie de astfel de evenimente ce vor fi organizate în cadrul Campaniei de promovare și stakeholder engagement si are ca scop selectarea agenţilor economici pentru formalizarea unor colaborări de lungă durată prin parteneriate de atragerea de parteneri, cu preponderența parteneri cu activități în sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, care să se implice impreună cu beneficiarul, partenerul și partenerii universități în dezvoltarea de oportunități de practică pentru studenți, identificarea obiectivelor programului de consiliere și orientare, creare de locuri de muncă și inserție a participanților la program în câmpul muncii și implicare intr-un dialog structurat care să aibă ca scop elaborarea unui document cadru relevant pentru universități în procesul de actualizare a ofertelor educaționale la nevoile pieței muncii. 

Prin acțivitățile implementate, proiectul iși propune următoarele rezultate: 

245 studenţi care beneficiază de sprijin pentru tranziţia de la şcoală la viaţa activă, din care: 25 studenţi aparţinând minorităţii romă sau studenţi din mediul rural; 

177 studenţi care dobândesc o calificare la încetarea calităţii de participant; 

30 studenţi care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calităţii de participant; 

86 studenţi care îşi găsesc un loc de muncă la încetarea calităţii de participant. 

Alexandrina Grancea – Expert junior stagii practică 

Vizat, 

Alina Paul – Coordonator parteneriate și stakeholder engagement 

 

No Comments

Post A Comment