Acces liber la viitorul digital: Cursuri gratuite pentru competențe digitale și tehnologia informației.

Patronatul Femeilor Antreprenor și Federația Patronală Petrol și Gaze (FPPG), organizează cursuri gratuite, online sau fizic, pentru dobândirea de competențe digitale pentru angajați și angajatori din IMM-uri, din sectorul energetic, în cadrul proiectului #ITforENERGY.

320 de angajați din minim 32 de IMM-uri care își desfășoară activitatea principală sau secundară într-unul din sectoarele economice cu potențial competitiv, cu precădere din sectorul energiei și managementului de mediu, dar fără a se limita la acestea, sunt așteptați să se înscrie la cursurile care au ca obiectiv îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe în domeniul IT.

Cristina Chiriac, președinte PFA: „Cel mai recent raport DESI, spune clar, România are un decalaj semnificativ față de țările din Uniunea Europeană în ceea ce privește nivelul de digitalizare al companiilor mici și mijlocii. Doar 2 din 10 IMM-uri au un nivel de bază de intensitate digitală, într-un context european în care media este de 56%. Există anumite bariere care împiedică integrarea tehnologiilor digitale la nivel organizațional, iar acestea sunt legate în principal de disponibilitatea unor resurse cheie. ITforENERGY vine în sprijinul unei nevoi acute de formare, pe care piața muncii o cere ca și vitală în contextul actual. Nivelul de cunoștințe în domeniul IT, nu numai că trebuie dus la un nivel optim de funcționare, dar trebuie acordat în rezonanță cu noile tendințe.

Dacă IT-ul era cândva considerat exclusiv creierul unei afaceri, astăzi îl găsim în inima și modul de deplasare efectivă a unui business. Nu e vorba de scale-up, ci de supraviețuirea unei economii, pe un pilon nou, fără de care nu numai piața muncii se prăbușește, ci este afectată întreaga direcție a economiei.

Educația prezentului nu numai că nu este o opțiune, dar mai mult, necesită resurse importante și aici, Patronatul Femeilor Antreprenor vine să identifice resurse și instrumente europene, parteneri și specialiști relevanți și metodologii moderne, aplicate.”.

Prin proiectul  #ITforENERGY sunt organizate cursuri de competenţe digitale de utilizare a tehnologiei informaţiei ca instrument de învăţare şi cunoaştere (cursuri de bază), cursuri competenţe digitale avansate (Excel, Word, Power Point; curs cloud şi stocare date etc), cursuri competenţe digitale specialişti IT, evaluare şi certificare competenţe profesionale, exclusiv în domeniul TIC,  dar şi conferinţe, dezbateri, workshop-uri şi mese rotunde.

La final, participanţii obţin diplome recunoscute la nivel naţional care atestă acumularea celor mai bune cunoştinţe practice şi teoretice, de la experţi în domeniu, cu vastă experienţă profesională.

Cursurile şi evaluarea se desfăşoară în format fizic şi online. Cei interesaţi pot obţine detalii suplimentare la office@conaf.ro.

 

 

#ITforENERGY – Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe în domeniul IT pentru angajații IMM din sectorul energetic, cod SMIS 142732, un proiect al cărui obiectiv general este îmbunătățirea nivelului de competențe digitale a 320 de angajați din minim 32 de IMM-uri care își desfășoară activitatea în sectorul energiei și managementului de mediu, în vederea adaptării activității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv identificate conform SNC, în corelare cu domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI, în regiunile mai puțin dezvoltate ale României.

 

 

 

Axa prioritara 3 – Locuri de munca pentru toți

Prioritatea de investiții 10.iii: Îmbunătățirea accesului egal la învățarea pe tot parcursul vieții pentru toate grupurile de vârsta într-un cadru formal, non-formal sau informal, actualizarea cunoștințelor, a aptitudinilor si a competențelor forței de munca si promovarea unor căi de învățare flexibile, inclusiv prin orientare profesională și prin validarea competențelor dobândite

Obiectivul specific: 3.12.: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale angajaților

No Comments

Post A Comment