SurprisING - fonduri europene pentru educația practică din inginerie. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa prioritară 6: „Educație și competențe” Titlu proiect: "Stagii unificate de practică pentru studenții din inginerie" - SurprisING Cod SMIS proiect: POCU/626/6/13/ /133192 Beneficiar: Universitatea „Dunărea de Jos”...